Tag Archives: 10 dòng loa tốt nhất

Top 5 Loa Ngoại Chất Lượng Tại Việt Nam

Đối với một bộ thiết bị âm thanh thì chất lượng âm thanh sẽ được tính như sau: Loa chiếm: 40% mixer: 20% công suất: 15% controler: 15% micaro và các thiết bị khác: 10% Chính vì vậy các bạn là chủ sở hữu của những công ty hay dịch vụ cho thuê âm thanh […]

Click gọi