CHO THUÊ TRỌN GÓI

SẢN PHẨM CHO THUÊ HOT

500.000
400.000

PHÁO SÁNG SÂN KHẤU

CHO THUÊ MÁY BẮN KIM TUYẾN

300.000

CHO THUÊ ÂM THANH

1.200.000
1.800.000
400.000

CHO THUÊ ÂM THANH

CHO THUÊ LOA KÉO TAY 300W

300.000

CHO THUÊ ÁNH SÁNG

500.000

CHO THUÊ SÂN KHẤU-BACKDROP

PHÁO SÁNG SÂN KHẤU

PHÁO SÁNG SÂN KHẤU

80.000

SÂN KHẤU

THI CÔNG BACKROP

CHO THUÊ DÙ TRÒN - NHÀ BẠT

DÙ TRÒN - NHÀ BẠT

CHO THUÊ DÙ TRÒN 20M

DÙ TRÒN - NHÀ BẠT

CHO THUÊ DÙ TRÒN 15M

DÙ TRÒN - NHÀ BẠT

CHO THUÊ DÙ TRÒN 10M

1.500.000

CHO THUÊ LOA KÉO TAY

GUITAR - LOA - BỘ ĐÀM

CHO THUÊ LOA CẦM TAY

100.000
400.000

CHO THUÊ ÂM THANH

CHO THUÊ LOA KÉO TAY 300W

300.000
Hết hàng
250.000

LOA CẦM TAY - BỘ ĐÀM - GUITAR

GUITAR - LOA - BỘ ĐÀM

CHO THUÊ LOA CẦM TAY

100.000

GUITAR - LOA - BỘ ĐÀM

CHO THUÊ BỘ ĐÀM GIÁ RẺ

50.000

GUITAR - LOA - BỘ ĐÀM

CHO THUÊ ĐÀN GUITAR CÓ EQ

150.000

CHO THUÊ THIẾT BỊ DÃ NGOẠI

20.000
90.000
160.000
70.000