CHO THUÊ ÂM THANH SỰ KIỆN GÓI NHỎ

1.200.000

Cho thuê dàn âm thanh hội thảo – gói 2 thích hợp cho các sự kiện hội nghị, hội thảo… có quy mô đến 200 người. Cho thuê La Thăng hỗ trợ vận chuyển và kỹ thuật chính âm thanh

Click gọi